ARKITEKTEN PRØVER Å SIKRE EN VIS KVALITET 

Hvert hus står som resultat av ulike valg som er tatt, mer eller mindre bevisste valg. Valgene er gjort i forhold til ens forutsetninger, [forståelsesnivå, økonomi, tomt, hvem man rådføres av] behov og ønsker. Arkitekten er konsulenten som hjelper til med å gjøre valgene bevisst; hva som egentlig ønskes og hvorfor, hva er viktigst, og med ulike drøftinger på hvordan lage dette innenfor tomt, budsjett og lovverk. For at prosjektet skal bli vellykket, og innenfor budsjett, bør så kanskje prosjektets størrelse reduseres f.eks. Alle de sammensatte valgene bør tilsammen gi prosjektet bærekraftighet [energieffektivitet og varighet] og estetikk. Med estetikk [estetisk tilpasning] er alle valgene så gjennomtenkt at det sikrer et vellykket resultat. Slike hus gir velvære og begeistring [positive følelser].

Et estetisk tilpasset bygg kan vi mer konkret beskrive som et bygg hvor proporsjoner i fasader og plan har et bevisst forhold til det gyldne snitt og den menneskelige skala, behov og væremåte. Samt at prosjektet har fine, robuste og godt utførte detaljer, laget av sunne og varige materialer, formet etter solforhold, vindforhold, nedbør, innsyn, utsyn og tomtens topografi, og nabolagets byggeskikk. Dette er hjemlet i Plan- og bygningsloven § 29.1 og 29.2.

Å tilpasse et prosjekt med estetiske verdier kan komme istand ved hjelp av arkitekt som viser hvordan og hvorhen de tilmålte pengene bør prioriteres. Estetisk tilpasning er mulig å skape med forholdsvis enkle midler. Det å bygge billigst derimot, vil forgrelle våre felles bygde omgivelser. Fordi valg og sammensetning av materialer vil da blir styrt av pris alene og ikke sammen med en intelligent helhets-vurdering. Arkitekten trenger noen midler å bygge med, litt over minstemål. Dette for å kunne velge en god helhet mellom materialer og byggeprodukter, og for å kunne lage bygg-detalj-tegninger, med anvisninger, for en god sammensatthet.

- Vi bor i Norge, landet som vi elsker, velsignet med vakker natur overalt hvor vi går. Vi er iboende denne gjeve, milde og ugjestmilde natur...

La oss bygge med den unnselige kvalitet som bør pryde dette landet. Estetisk byggeri i flertall (slik miljøer vi ofte oppsøker på utenlandsferie) vil bygge opp under vår verdighet. Bygg med mindre areal; avsett så større midler til varige materialkvaliteter og proporsjons- og lunhet-skapende elementer i fasader, samt bedre tid til god planlegging. Vellykkede hus og miljøer vil skape en grunnleggende psykisk og fysisk formue for våre etterkommere og vil samtidig beklé vår iboende velvære mens vi lever.