KJELSRUD AS er en arkitekbedrift for dere som skal bygge på egen tomt, og som kanskje har et mindre oppdrag som kan være vanskelig å nå frem med overfor de større arkitektkontorene.

Det kan være dere tenker å oppgradere; bygge et tilbygg, pusse opp eller bygge nytt.

Ta gjerne en telefon, eller mail over tanker og planer -

Et oppstartsmøte er gratis. Her presenterer dere prosjektet så langt dere har tenkt. Vi snakker litt løst og fast, om realiteter og muligheter. Går dere videre er gangen omtrent slik:

  1. Fastpris på planløsninger og illustrasjoner for tre stk alternative løsninger som belyser rundt den rette

  2. Timepris for oppfølgingsmøte og videre bearbeiding til et nøkternt og godt prosjekt inkludert pkt.3

  3. Forhåndskonferanse med kommunen for å avklare prosjektet i forhold til krav fra kommunen

  4. Fastpris på tegningspakke og rammesøknad til kommunen

  5. Timepris for oppfølging av rammesøknaden i forhold til kommunen

  6. Fastpris for byggetegninger

  7. Timepris for oppfølging av prosjekt i forhold til byggmester og eventuelt bygningskonsulenter

  8. Timepris for oppfølging av prosjekt i forhold til kommunen, IG-søknad og ferdigattest

  9. Gratis oppfølging av prosjektet på byggeplassen, så mye det trengs med møter og detaljer

RÅD

​Det å bygge er en dyr og omfattende prosess. Prosessen vil bli mer omfattende en først tenkt. Et godt råd er å unngå billigst kompetanse. Bruk av arkitekt skal sikre en varig kvalitet, prosjektet blir vurdert og bevisstgjort, og tilpasset med en brukerkomfort mest mulig fri for irritasjoner. Dette er viktig når investeringene er omfattende. Der de riktige valgene er gjort, vil verdien på tomt og hus øke, fordi gode boforhold er ettertraktet. Boforhold er det som omringer deg når du er hjemme og slapper av, med eller uten gjester.

Å bygge hus er en glede for alle involverte; når det blir bra.