KJELSRUD AS.

Tilbyr presise arkitekt-tjenester for dere som skal bygge eller oppgradere hus på egen tomt.

Et oppstartsmøte er gratis. Videre er gangen omtrent slik:

  1. Fastpris på planløsning og illustrasjoner av et pent bygg / løsning, evnt + en alternativ løsning 

  2. Timepris for oppfølgingsmøte og videre bearbeiding til et nøkternt og godt prosjekt inkludert pkt.3

  3. Forhåndskonferanse med kommunen for å avklare prosjektet i forhold til krav fra kommunen

  4. Fastpris på tegningspakke og rammesøknad til kommunen

  5. Timepris for oppfølging av rammesøknaden i forhold til kommunen

  6. Fastpris for byggetegninger

  7. Timepris for oppfølging av prosjekt i forhold til byggmester og eventuelt bygningskonsulenter

  8. Timepris for oppfølging av prosjekt i forhold til kommunen, IG-søknad og ferdigattest

  9. Gratis oppfølging av prosjektet på byggeplassen, så mye det trengs med møter og detaljer

RÅD

​Det å bygge er en dyr og omfattende prosess. Prosessen vil som regel bli mer omfattende en først tenkt. Et godt råd er å unngå billigst kompetanse. Bruk av arkitekt skal sikre en varig kvalitet, prosjektet blir vurdert og bevisstgjort, og tilpasset med en brukerkomfort mest mulig fri for irritasjoner. Dette er viktig når investeringene er så omfattende. Der byggeoppgavene er gjort riktig og fint, vil verdien på tomt og hus øke. Gode boforhold er mange på jakt etter. 

Husk at arkitektens mest særegne egenskap er å kunne skape "gull av gråstein", skape verdier som ellers ikke ville vært der, selv med begrensede midler. Men det krever at byggherre ikke blander seg for mye inn, men heller har en vidtrekkende tillit basert på oppdagelsen av den valgte arkitektens tidligere arbeider. 

Å bygge hus er en glede for alle involverte; dersom det blir bra.