FAGKOMPETANSE INNEN ARKITEKTUR, ESTETIKK, PROSJEKTERING AV BYGGVERK

 • Bistår dyktige eiendomsutviklere og entreprenørfirma
 • Eneboliger, fleremannsboliger, leilighetsbygg og hytter
 • Aldershjem, skole og barnehager
 • Lager og kontorbygg
 • Kapasitet i forhold til størrelse og kompleksitet vurderes i hvert tilfelle

KOMPETANSE OG ERFARING

 • DIPLOM / Master i Arkitektur fra Arkitekthøyskolen i Oslo 2001 – 2009
 • 11 år arkitekterfaring og omtrent 7 år i detaljprosjekt / inngående samarbeid med entreprenører
 • 2 år erfaring fra byggeplass, som medarbeider for tømrer og blikkenslager
 • CV kan sendes ved forespørsel eller sees via linkedin
 • Prosjekterer ved hjelp av tegneprogrammet Archicad og kunnskapssystemet «Byggforskserien» fra Sintef, diverse Norsk Standard, TEK 17 og SAK 10, kvalitetssikrings-systemet MAKS og ansvarsforsikring fra AiN [Arkitektbedriftene i Norge]. MNAL – Medlem av NAL [norske arkitekters landsforbund] siden 2009
 • Ansvarsrett ihht Plan- og bygningsloven §20.3, 23.3, 23.8, SAK10 §9.1. Prosjekterer i tiltaksklasse 1, 2 og 3 ihht SAK10 §11.2 og 11.3