KJELSRUD AS.

Tilbyr arkitekt-tjenester for dere som skal bygge eller oppgradere hus på egen tomt, og som trenger tillatelse fra kommunen.

Ta kontakt for et oppstartsmøte hvor dere forteller om planer og ønsker. Deretter får dere tilbud på jobben basert på disse fasene:

  1. Fastpris på planløsning og illustrasjoner av en helhetlig løsning
  2. Fastpris på tegningspakke for og med rammesøknad
  3. Fastpris for byggetegninger
  4. Timepris for oppfølging i forhold til byggeplass, byggmester, IG-søknader og ferdigattest

Det å bygge er en dyr og omfattende prosess. Prosessen vil som regel bli mer omfattende en først tenkt. Et godt råd er å unngå billigst kompetanse. Bruk av arkitekt skal sikre en varig kvalitet, prosjektet blir vurdert og bevisstgjort, og tilpasset med en brukerkomfort mest mulig fri for irritasjoner. Dette er viktig når investeringene er så omfattende. Der byggeoppgavene er gjort riktig og fint, vil verdien på eiendommen øke.

Husk at arkitektens mest særegne egenskap er å kunne skape «gull av gråstein», skape verdier som ellers ikke ville vært der, selv med begrensede midler. Men det krever at byggherre har en vidtrekkende tillit til arkitekten.