KJELSRUD AS er en arkitektbedrift som er relativt nyoppstartet og under utvikling.
ARKITEKTUR er byggeri som inngår i en sammenheng med omgivelsene og som har en spesielt god egenkvalitet, hvor helhet og detaljer er spesielt godt planlagt og utført.Det er kvalitets-forskjeller i måter det bygges på. Arkitekten skal ha en egen forståelse for, og være bærer av, en byggetradisjon som verdsetter bevisst kvalitet og en igjennomtenkt estetikk for bygg og bygde omgivelser.
DIN ARKITEKT. Bruk tid på å finne rett arkitekt for deg. Gi han eller henne din fulle tillit basert på din oppdagelse av din arkitekt. Arkitektur kan gjøres ekstra-avagant eller bare helt enkelt. Kanskje prosjektet bør reduseres i omfang, for å kunne prioritere de betydningsfulle overflater og detaljer.
Arkitekt Vebjørn Kjelsrud
Vebjørn Kjelsrud 
Sivilarkitekt MNAL

The understanding is what illuminates the mind. According to the quality of the understanding, so is the mind illuminated with meaning.

Maurice Nicoll