KJELSRUD AS er en arkitektbedrift som er relativt nyoppstartet og under utvikling.

ARKITEKTUR er byggeri som inngår i en sammenheng med omgivelsene og som har en spesielt god egenkvalitet, hvor helhet og detaljer er spesielt godt planlagt og utført. Det er kvalitets-forskjeller i måter det bygges på. Arkitekten skal ha en egen forståelse for, og være bærer av, en byggetradisjon som verdsetter bevisst kvalitet og en igjennomtenkt estetikk for bygg og bygde omgivelser.

DIN ARKITEKT. Bruk tid på å finne rett arkitekt. Når du finner, ved hjelp av arkitektens hjemmeside og prosjekt-eksempler, en stil som du liker, velg så denne arkitekten og gi ham / henne full tillit. Gi instrukser på hva du ønsker, men vær åpen for hva som kommer som svar på dine behov og ønsker. Deretter kommer en fase med å vurdere sammen hva som er den beste løsningen. For at det skal bli så bra som mulig bør arkitektens råd / prioriteringer følges. Arkitekten har ansvar for at bygget blir så bra som mulig, at det tilpasser seg omgivelsene, at det gir et kvalitetsmessig inntrykk som varer over tid. Gode detaljer og robuste overflater er viktig. Våre omgivelser fortjener god arkitektur.
Arkitekt Vebjørn Kjelsrud
Vebjørn Kjelsrud 
Sivilarkitekt MNAL