"The understanding is what illuminates the mind. According to the quality of the understanding, so is the mind illuminated with meaning"

                                                                                                    Maurice Nicoll

KJELSRUD AS tegner hus og følger opp byggesøknad for eiendomsutviklere og privatpersoner. Planløsning, fasade og helhet tilpasses dine behov og tilgjengelig budsjett i samsvar med arkitektens talent. Prosjektet bør få en pen fremtoning, prosjektet bør være funksjonelt, robust og varig. Søknad til kommunen skal være iht krav og lovverk. 

 

De som trenger arkitekt og velger dette firma, forholder seg til arkitekt-daglig-leder i alle situasjoner. All oppfølging skal være positiv, effektiv og profesjonell.

 

Byggeri som inngår i en sammenheng med omgivelsene og som har en spesielt god egenkvalitet / helhet og detaljer er spesielt godt sammenvevd / tenkt ut / planlagt / utført / som gir bedre rom å være i / og som sjeldent oppnås : det er Arkitektur. Den skapes av den anerkjente arkitekt.

Arkitektur er for dem som kan gi en slik arkitekt tillit og spillerom.

 

Bruk tid på å finne rett arkitekt for deg. Let etter hva arkitekten har tegnet og laget før, let etter hans / hennes egenart og identitet. Finn en som kan lese deg og din situasjon og gi han / henne din fulle tillit. Arkitekten du har valgt vil så anstrenge seg får å finne tomtens beste løsning utifra tilgjengelig budsjett og dine behov, og innenfor samme byggeskikk som han / hun representerer, og som du liker.

Denne fremgangsmåten sikrer et godt resultat. 

IMG_3489 3-kopi.jpg

Vebjørn Kjelsrud

S i v i l a r k i t e k t   M N A L