"The understanding is what illuminates the mind. According to the quality of the understanding, so is the mind illuminated with meaning"

                                                                                                    Maurice Nicoll

KJELSRUD AS er en arkitektbedrift med kun én ansatt. De som trenger arkitekt og velger dette firma, forholder seg til arkitekt-daglig-leder i alle situasjoner. Det skal sikre god oppfølging. Kontoret setter begrensning på inntak av prosjekt og prioriterer allerede pågående fult ut. All oppfølging skal være effektiv og profesjonell.

Jeg vil anbefale en enkel og gjennomtenkt byggeskikk, og ønsker å styre unna både det veldig unike og "minimums-byggeri". Med godt vurderte valg vil vi samarbeide mot det gode byggeri; men jeg vil være tydelig med råd og tegninger. Byggeri som arkitektur er for dem som har evne til å gi arkitekten tillit og spillerom. 

IMG_3489 3-kopi.jpg

Vebjørn Kjelsrud, sivilarkitekt MNAL, AHO 2009

tlf. 900 74 071